Voorwaarden

Algemene voorwaarden Webshop Moja Living

 • Toepasbaarheid; Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen WICnext BV handelend onder de naam Moja Living en de koper van producten via de webshop van Moja Living.
 • Bedrijfsinformatie; Moja Living is een online webshop die vloerkleden verkoopt. Moja Living is gevestigd aan Oudeschans 31X, 1011 KT te Amsterdam en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52518035 . Moja Living is te bereiken via info@mojaliving.com en +31624716180.
 • Producten; Moja Living verdeelt en verkoopt tapijten via haar webshop. Op de website van Moja Living worden de producten zo nauwkeurig mogelijk beschreven en weergegeven. Indien onverhoopt een onjuiste omschrijving of afbeelding van een product wordt weergegeven op de website, kan Moja Living hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Prijzen; Alle prijzen op de website van Moja Living zijn inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten. Moja Living behoudt zich het recht voor om de prijzen van haar producten op elk moment te wijzigen. De prijs die geldt op het moment van de bestelling is de prijs die in rekening wordt gebracht.
 • Bestellen en betalen; Een bestelling kan geplaatst worden via de webshop van Moja Living. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de koper een bevestiging per e-mail met daarin de details van de bestelling en de betaling. Betalen kan met de beschikbare betaalmethoden op de website van Moja Living. Na ontvangst van de betaling gaat Moja Living over tot levering van de bestelling.
 • Levering; Moja Living bezorgt de bestelling zo snel mogelijk. De levertijd kan variëren, afhankelijk van het product, de directe beschikbaarheid ervan en de tijd die nodig is om een ​​nieuw artikel met de hand te laten maken. Na een aankoop neemt Moja Living contact op met de koper over de voortgang. Levering vindt plaats op het door de koper opgegeven adres. De koper is verantwoordelijk voor de juistheid van het afleveradres.
 • Retourneren en ruilen; De koper heeft het recht om de producten binnen 3 dagen na ontvangst van de bestelling te retourneren of te ruilen. Het product dient onbeschadigd en in de originele verpakking geretourneerd te worden. De kosten voor het retourneren van het product zijn voor rekening van de koper. Tenzij het product beschadigd of defect is, zal Moja Living het aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen.
 • Garantie; Op alle door Moja Living verkochte producten is de wettelijke garantie van toepassing. Dit betekent dat het product moet voldoen aan de verwachtingen die de koper redelijkerwijs van het product mag hebben. Indien een product binnen de garantietermijn gebreken vertoont, kan de koper contact opnemen met Moja Living.
 • privacy; Moja Living respecteert de privacy van haar klanten en zal de persoonlijke gegevens van de koper vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor het afhandelen van de bestelling. Moja Living zal de persoonsgegevens van de koper niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het verwerken van de bestelling.
 • Betrouwbaarheid; Moja Living is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de via haar webshop gekochte producten. Moja Living is evenmin aansprakelijk voor schade die is ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van haar webshop of het niet kunnen gebruiken van de webshop. In geval van aansprakelijkheid is de totale aansprakelijkheid van Moja Living beperkt tot het bedrag dat de koper voor het betreffende product heeft betaald.
 • Geschillen en toepasselijk recht; Op alle overeenkomsten tussen Moja Living en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 • Wijziging van de algemene voorwaarden; Moja Living behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking vanaf het moment van publicatie op de website van Moja Living.
 • Slotbepaling; Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of niet afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen treden dan in overleg om een ​​nieuwe bepaling overeen te komen die de intentie van de oorspronkelijke bepaling weerspiegelt.